REGULAMIN APARTAMENTÓW i POKOI

 1. Pobyt w pokojach i apartamentach zaczyna się o godzinie 16.00 pierwszego dnia rezerwacji, a kończy o godzinie 11.00 dnia ostatniego.
  Istnieje możliwość dostosowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pobytu do potrzeb Gości, stosownie do wcześniejszych uzgodnień.

 2. W celu dokonania rezerwacji należy wpłacić zadatek przelewem na wskazany rachunek bankowy. Brak wpłaty i potwierdzenia w terminie 3 dni od daty wstępnej rezerwacji (telefonicznej lub mailowej) powoduje jej anulowanie.
  Pozostałą kwotę należy zapłacić najpóźniej w dniu przyjazdu.
  W przypadku rezygnacji z przyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi.

 3. Dopłata za uzgodniony wcześniej pobyt dodatkowej osoby w pokoju/apartamencie wynosi 40 zł/doba

 4. Nie pobieramy opłat za dzieci poniżej 4 roku życia, jeśli śpią w łóżku razem z opiekunami

 5. Wynajęte pokoje i apartamenty nie mogą być przekazane ani udostępnione osobom trzecim.

 6. Dla celów bezpieczeństwa i komfortu Gości palenie papierosów w pokojach i apartamentach jest zabronione.

 7. W przypadku wystąpienia szkody, należy o niej niezwłocznie powiadomić gospodarza domu.

 8. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia pokoi i apartamentów powstałe z ich winy lub winy osób odwiedzających w trakcie pobytu.

 9. Auta Gości parkowane są na terenie ogrodzonej posesji.
  Na każdy pokój/apartament przypada jedno miejsce postojowe.
  Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.

 10. Goście przyjeżdżający z psami zobowiązani są do sprzątania i utrzymania czystości na terenie posesji oraz odpowiadają za bezpieczeństwo i komfort innych Gości w związku z obecnością zwierząt.
  Nie wyrażamy zgody na pobyt innych zwierząt w naszym obiekcie.

 11. Gospodarz ma prawo odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin lub zakłócili zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

 12. Dokonanie rezerwacji wraz z wpłatą zadatku jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.